Mål 15

Josefina Oddsberg

Rebecca Le Moine

Johanna Leback

Skogsstyrelsen

Marika Karras

Åsa Lindgren

Fredrik Bengtsson

Josefina är grundare av Bee Urban och utbildad urbanekolog vid Stockholms Universtitet och Stockholm Resilience Centre. Josefina har även ett förflutet inom mediabranschen och mer specifikt inom dokumentärfilm på Biospheric Pictures. På fritiden vistas hon gärna i naturen och skådar fåglar, fladdermöss, blommor och bin samt engagerar sig i opinionsbildande aktiviteter inom hållbar stadsutveckling
.

.

Rebecka Le Moine har en masterexamen i biologi, ekologi och naturvård vid Linköpings universitet. För hennes engagemang och arbete för biologisk mångfald utsågs hon 2017 till Årets miljöhjälte av svenska Världsnaturfonden. Hon är riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald. 

.

.

Johanna Leback är sedan 6 år miljöchef på SÖRAB som är ett regionalt kommunalägt avfallsbolag. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001 och inom ramen för miljöledningsarbetet har flera åtgärder och investeringar genomförts som bland annat gynnar den biologiska mångfalden. I samband med att Hagby deponi sluttäcktes i slutet av 1990-talet omvandlades den 40 ha stora deponin till en ekopark i ett syfte att ”lämna tillbaka” området till naturen.

Jimmy Lundblad representerar Skogsstyrelsen i rollen som hållbarhetsstrateg. Agenda 2030 med de 17 målen för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för myndighetens hållbarhetsarbete. Jimmy har arbetat med att analysera de globala målen samt med verksamhetsutveckling och samordning av myndighetens uppdrag att bistå Miljömålsrådet.

 

Marika Karras - civilingenjör i riskhantering med inriktning mot ekosystemteknik från Lunds Tekniska Högskola. På Sweco arbetar Marika bland annat med kartläggning och värdering av ekosystemtjänster i planarbete och är särskilt intresserad av hur ekosystemens värden kan inkluderas i kostnads-nyttoanalyser.

 

.

.
Åsa Lindgren, är moderator under samtliga seminarier. Hon guidar oss genom varje specifikt hållbarhetsmål tillsammans med paneldeltagarna. Åsa arbetar som hållbarhetskoordinator på Sweco.

.

.

.

Fredrik Bengtsson är värd för seminariet, grundare av ABLE Foundation och initiativtagare till "A Sustainable Start". Fredrik är psykolog, organisationskonsult och författare med ett stort engagemang för mänsklig och social hållbarhet.

Webinariet startar 08:30 och avslutas 09:30. 

För att delta i livesändningen så loggar du in via Zoom och använder följande uppgifter:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/659527049?pwd=WGx6b2VFdE1hMjVOSDgxL3dBaW94Zz09

Meeting ID: 659 527 049

Password: 123456

 

 

Samtalscafe! under vägledning av Initiativ Samutveckling, genomförs som vanligt efter seminariet och på plats - Clarion Sign, plan 2. 09:30-11:00. Läs mer om Samtalscafé! här.

 

Missa inte att vi även har Samtalscafé! på torsdag samma vecka som seminariet äger rum. Vi ses på plan 2, Clarion Sign kl. 15.00 till cirka 16.30 då dialogen fortsätter och där vi tillsammans skapar ytterligare rum för lyssnande och möjlighet att dela tankar och inspiration. Anmäl dig här.