A Sustainable Start – 2020/2021

 KALENDER & INNEHÅLL

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Hållbarhetsseminariet hölls måndag 5 oktober 2020.
I panelen:

 • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco
 • Sigrún Rawet, Direktör Enheten Global Agenda, Utrikesdepartementet
 • Jens Orback, VD, Global Challenges Foundation
 • Ingmar Rentzhog, VD, We Don´t Have Time

Om du vill uppleva seminariet igen eller inte hade möjlighet att delta så finner du den inspelade versionen här.

Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 14: Hav och marina resurser

Hållbarhetsseminariet hölls måndag 9 november 2020.
I panelen
:
 • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco
 • Martina Söderström, VD för Swecos vatten- och miljökonsulter
 • Skapaskolan, Åk 8, om sitt projekt "Jeans for Africa"
 • Saira Alladin, Enhetschef Vattenfall Eldistribution

Om du vill uppleva seminariet igen eller inte hade möjlighet att delta så finner du den inspelade versionen här

Mål 2: Ingen hunger
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbarhetsseminariet hölls måndag 7 december 2020.
I panelen:
 • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco
 • Fredrika Andersson, Ungdomsrepresentant till COP26, LSU
 • Anna Tibblin, Generalsekreterare för We Effect
 • Åsa Widell, Generalsekreterare för Sverige för UNHCR
 • Pär Svensson, Styrelseordförande för Building Future Institute

Läs mer om panelen här. Om du vill uppleva seminariet igen eller inte hade möjlighet att delta så finner du den inspelade versionen Här.

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Hållbarhetsseminariet hölls måndag 11 januari 2021.
I panelen
:
 • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco
 • Emilia Arvidsson, författare, klimatinspiratör och ABLE Foundation Ambassadör
 • Olga Grönvall Lund, initiativtagare till Reformaten
 • Ludvig Berling, medgrundare till appen Karma
 • Elever i årskurs åtta, Skapaskolan

Mer information om panelmedlemmarna hittar du här.
Om du vill uppleva seminariet igen eller inte hade möjlighet att delta så ligger avsnittet ute på ABLE Foundations Youtube-kanal. Här kan du ta del av del fyra i serien A Sustainable Start 2.0.

Mål 5: Jämställdhet
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

Hållbarhetsseminariet hölls måndag 1 februari 2021.
I panelen:
 • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco
 • Bam Björling, Sociolog och Gender Expert
 • Michael Wernstedt, Social entreprenör och styrelseledamot End Ecocide, Raoul Wallenberg Academy
 • Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald Miljöpartiet
 • Oskar Lindgren, Masterstudent inom hållbar utveckling, Uppsala Universitet

Mer information om paneldeltagarna hittar du här. Om du vill uppleva seminariet igen eller inte hade möjlighet att delta så finner du den inspelade versionen, inom kort, på vår YouTube kanal tillsammans med alla avsnitt i serien. Välkommen att klicka här för att komma till ABLE Foundations YouTube kanal.

Varmt välkommen till en samtal som sänds i samarbete med Haga LivsCenter och som vill bidra med ett annat sätt att förstå, tolka och hantera psykisk ohälsa och inspirera till hälsa och ett hållbart liv i vårt samhälle. Allt med det existentiella perspektivet på livet och mål nr 3 i Agenda 2030, "Hälsa och Välbefinnande", som gemensam grund.

Delta i direktsändningen av Del 3 den 26 februari kl. 14:00-14:45 genom att anmäla dig här.

Del 3 kommer att rikta fokus på hur man kan bli frisk och hitta en väg vidare efter att ha drabbats av utmattning (utbrändhet). Kan det vara så att utmattning handlar om en brist på inre hållbarhet genom en livsstil som gör att vi övertrasserar kroppens, hjärnans och själens resurser? Fredrik Bengtsson, Leg. Psykolog delar med sig av sitt perspektiv efter att ha arbetat med människor i kris i 20 år.

Se alla tidigare avsnitt här och läs mer om bakgrunden till och syftet med samtalsserien här.

Till anmälan!

 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 

Hållbarhetsseminariet hölls måndagen den 1 mars 2021!

I panelen:

 • Petra Wadström, VD och grundare av Solvatten
 • Fredrik Bengtsson, Existentiell Psykolog, konsult inom hälsa och social hållbarhet
 • Debora Falk, Vatteningenjör, Läkare utan gränser

Mer information om panelen!

Vi livesänder seminariet via Zoom där vi kan interagera och ställa frågor till varandra och till paneldeltagarna via chattfunktionen.

I seminarieserien A Sustainable Start bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen och öka engagemanget och intresset för att, i stort och smått, agera mer hållbart.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och Mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Mål 6 handlar om vatten och hur vi kan säkerställa att alla får tillgång till rent dricksvatten och sanitet, vilket är livsavgörande.

Inspelningen går att hitta via ABLE Foundations YouTube kanal strax efter avslutad sändning. Välkommen att se säsongens alla genomförda A Sustainable Start  här.

Mål 4: God utbildning för alla
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Hållbarhetsseminarium hölls  måndagen 12 april 2021.

Agenda:
08:30 Åsa Lindgren, Hållbarhetsstrateg, SISAB inleder seminariet & modererar paneldiskussionen
09:30 Via Samtalscafé! fortsätter den öppna dialogen kring dagens fokuspunkter

I panelen:

 • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco tillsammans med speciellt utvalda experter.
 • Sigrún Rawet, Direktör för Enheten Global Agenda på Utrikesdepartementet.
 • Cecilia Enquist, Kommunikationsansvarig på Fryshuset.
 • Frida Kjellgren, Grundarna av Spilloteket.

Mer information om panelen!

Elever från Skapaskolan, årskurs 8, medverkar aktivt vid varje seminarium för att belysa Agenda 2030 och hållbarhetsarbetet från de ungas perspektiv.

I seminarieserien A Sustainable Start bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen och öka engagemanget och intresset för att, i stort och smått, agera mer hållbart.

I Mål 4 samtalar vi om hur utbildning är en mänsklig rättighet och att utbildning dessutom är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. Mål 16 öppnar upp för att fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

Välkommen att se säsongens alla genomförda A Sustainable Start genom att klicka här.

 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Hållbarhetsseminarium hölls måndagen den 3 maj 2021.

Agenda:
08:30 Åsa Lindgren, Hållbarhetsstrateg, SISAB inleder seminariet & modererar paneldiskussionen
09:30 Via Samtalscafé! fortsätter den öppna dialogen kring dagens fokuspunkter

I panelen:

 • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco tillsammans med speciellt utvalda experter.
 • Mustafa Sherif, Statsplanerare, AFRY
 • Jennie Argerich, Samordnare hållbar statsutveckling, Stockholms stad

Mer information om panelen hittar du här!

Elever från Skapaskolan, årskurs 8, medverkar aktivt vid varje seminarium för att belysa Agenda 2030 och hållbarhetsarbetet från de ungas perspektiv.

I seminarieserien A Sustainable Start bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen och öka engagemanget och intresset för att, i stort och smått, agera mer hållbart.

I Mål 8 pratar vi om hur anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Mål 11 lyfts frågan om hur vi kan skapa hållbar stadsutveckling genom hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Välkommen att se säsongens alla genomförda A Sustainable Start genom att klicka här

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Säsongsavslutningen på seminarieserien hölls måndagen den 7 juni 2021

Den 7 juni genomfördes Grand Final för seminarieserien tillsammans med Mål 17 i syfte att skapa ett kraftfullt avstamp mot det fortsatta och gemensamma hållbarhetsarbetet. Stort tack till alla som medverkade!

Mer information om medverkande i panelen hittar du här!

FB konto: @ablesthlm

FB länk:  https://www.facebook.com/ablesthlm/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ablesthlm