Mål 14

Per Tunell

Susanne Gustavsson

Per Olsson

Maria Lidberg

Åsa Lindgren

Per Tunell är Chief Operating Officer på Wallenius Marine och har verkat i sjöfartsbranschen i över 20 år. Branschen står inför enorma utmaningar när det gäller hållbarhet och Wallenius har länge gått före internationella standarder och verkar för en verkligt hållbar sjöfart. 

.

.

.

Susanne Gustavsson är VD på PlanBotnia och utvecklare av vindkraftsprojekt till havs på Svea Vind Offshore. Susanne kommer senast från Havs- och vattenmyndigheten där hon arbetade med de nationella havsplanerna, som ansvarig för sjöfarts- och energifrågor samt med en centralt samordnande roll.  

.

.

Per Olsson leder forskningsteamet på Stockholm Resilience Centre gällande Transformation. Vi är den första generation som vet vad som håller på att hända med jordklotet, och därför finns inte valet att inte agera. Men hur ska vi agera för att göra skillnad? Den frågan vill transformationsforskningen bidra med ett svar på.

.Maria Lidberg är hållbarhetsansvarig på Svenska Turistföreningen och har arbetat med hållbarhetsfrågor i hela sitt yrkesliv. Hon tycker att hållbarhet är extra roligt och utmanande i besöksnäringen. Svenska Turistföreningen vill få människor att upptäcka Sverige hållbart.

.

.

.

.
Åsa Lindgren, är moderator under samtliga seminarier. Hon guidar oss genom varje specifikt hållbarhetsmål tillsammans med paneldeltagarna. Åsa arbetar som hållbarhetskoordinator på Sweco.

Seminariet är genomfört.

KONTAKT

Mötesplats för A Sustainable Start: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm